Bläddra

Leda för kvalitet – hörnstenar för kvalitetsutveckling av offentlig verksamhet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Köp här

Leda för kvalitet – hörnstenar för kvalitetsutveckling av offentlig verksamhet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Köp här
Kvalitetsutveckling sker inte av sig självt. För att utveckla och förbättra verksamheter krävs systematiska sätt att arbeta med kvalitetshöjande insatser av många individer under lång tid. Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska kvalitetsutvecklingen. Den ger också förslag på inriktning av angreppssätt och metoder för att komma till rätta med kvalitetsproblem. Till boken finns en arbetsbok som kan användas av hela personalgruppen. Arbetsboken ger, förutom grundläggande kunskaper i kvalitetsarbete som man har nytta av för all framtid, en utmärkt start på det utvecklingsprojekt som just nu är aktuellt att sätta igång med.