Bläddra

Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö – för hållbara organisat

Köp här

Ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö – för hållbara organisat

Köp här
Boken är ett hjälpmedel för företag och organisationer som avser att börja eller som redan arbetar med kvalitets-, miljö-, arbetsmiljö- och sociala frågor. Den hjälper dig dels i det inledande arbetet med fastställande av aspekter och mål och dels i det ständiga förbättringsarbetet av prestandan i en organisation. <br>
<br>
Boken är en handbok för att införa och underhålla ett integrerat ledningsystem för flera fokusområden. Arbetssättet är modulbyggt och möjliggör att stegvis införa nya fokusområden som exempelvis ledningssystem för sociala aspekter. Prestandan i organisationen måste ständigt förbättras genom att tydliga mål kommuniceras i organisationen. Dessutom bör indikatorerna vara välformulerade för att en bra uppföljning skall bli möjlig för att organisationen skall kunna gå i rätt riktning. Den förklarar hur du praktiskt kan gå tillväga när du vill ha en bättre överblick och uppföljning av arbetet i verksamheten. Dessutom behandlas hur du kommunicerar din prestanda med omvärlden.