Bläddra

Leva och förstå

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här

Leva och förstå

Kategorier: Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Köp här
Kan mänskligheten uppleva det gemensamma helt oberoende av kultur, tradition, historia, kön, religion och politik? Ja, det kan vi. Det vi har gemensamt är upplevelsen i livet. Jag talar enbart om dessa enkla upplevelser i vardagen, i naturen, i musik, med barn eller när det flyter på jobbet. Upplevelser som alla människor har. Jag kommer inte med någon ny eller gammal lära, någon religion, filosofi eller psykologisk teori. Jag vill enbart locka dig att inuti dig själv förstå det jag säger. Min uppgift är, ser jag det som, att lyfta fram din erfarenhet och förståelse. Jag vill peka på och vidareutveckla dina stora möjligheter genom enkla övningar. Min önskan är att du allt oftare och säkrare skall uppleva det du tycker är viktigt i livet. Jag hoppas på att du lägger boken ifrån dig med en större självförståelse och ett betydligt större hopp om framtiden. Och vi skall också förstå vårt tänkande. Genom att du i din vardag ser hur du tänker och tolkar verkligheten kan då förstå hur tolkningar, i sin mest negativa konsekvens, kan ligga bakom diktatur, våld, slaveri, roller, egoism, kriminalitet, sextrakasserier och problem med demokrati, världsekonomi och integration. Det vill säga, du kan förstå mänsklighetens problem i dig själv. Därigenom har vi påbörjat en lösning för dig och för oss alla.