Bläddra

Människans Muhammed

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Köp här

Människans Muhammed

Kategorier: Filosofi och religion Islam Religion och tro
Köp här
Människans Muhammed en bok om muslimska föreställningar om Muhammed, och praktiker knutna till dessa föreställningar. Händelser på den världspolitiska arenan under det senaste decenniet har skapat en medvetenhet om att Muhammeds betydelse för muslimer sträcker sig långt utöver rollen som en historisk person och religionsgrundare. Han är ett föredöme i ord och handling. Ett objekt för beundran och kärlek, ett mönster att imitera, och för många en aktiv, verkande kraft i vardagen. Människans Muhammed söker förklaringar till dessa olika förhållningssätt till Profeten. Hur kan man förklara skillnader och förändringar i muslimska föreställningar om Muhammed genom historien? Hur kan ett franskt vykort från början av förra seklet bli till en ikon i dagens Iran? Varför är den exakta längden på Profetens skägg så viktig för vissa troende, medan andra finner frågan ovidkommande? Varför finns det så stora konflikter runt firandet av Muhammeds födelsedag? Genom att kombinera islamologi med kognitionsvetenskapliga teorier söker Jonas Svensson svaren på dessa och andra frågor i nutida forskning om hur det mänskliga sinnet i vid mening fungerar, och hur sinnets olika funktioner kan kasta ljus över religion som kulturellt fenomen.