Bläddra

Människor i norr : samisk forskning på nya vägar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här

Människor i norr : samisk forskning på nya vägar

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik
Köp här
Inom ett stort antal ämnesdicipliner bedrivs forskning med samisk tematik vid universitet och högskolor. Det är akademins respons på de önskemål som gång efter annan efterlyser en stabilare kunskapsgrund, så att en mer rättvisande bild av det komplexa samiska samhället kan åskådliggöras. Forskning på bred front är en viktig förutsättning för att den framtida utvecklingen i Sápmi ska kunna äga rum med positiva förtecken. Den samiska forskningen innefattar allt fler samiska forskare och forskningsuppgifterna får en allt ökande grad av internationalisering. I augusti 2006 samlades forskare från Sverige, Norge, Finland, Ryssland och Kanada till konferensen Vaartoe - Samisk forskning inför framtiden. Under tre händelserika dagar genomfördes över 60 föreläsningar och 22 av dessa har sammanställts.