Bläddra

Människor och marker som försvann

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Människor och marker som försvann

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Hur såg livet i fjälldalen ut innan stora delar lades under vatten?

I en dokumentation från 1950-talet möter vi samer och nybyggare som berättar om helg och vardag före dämningen i nedre Björkvattsdalen i Tärna i Västerbottens län. Rapporten och de många bilderna är ett ovanligt titthål in i dåtidens Tärna. Samtidigt kartläggs hela bebyggelsehistorien under 1800-talet. När området började koloniseras valde många samer att bli nybyggare. 

Förhållandet mellan de båda grupperna utgör en röd tråd i rapporten. Anekdoter och noteringar om personer, olyckor och andra händelser har sin givna plats i berättelsen. Inför dämningen på 1960-talet tvingades 169 personer att flytta. Många fler berördes indirekt, både jordbrukande nybyggare och renskötande samer.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av samisk historia och de samhällsfrågor som är lika aktuella i dag som på 1950-talet och tidigare.  

Redigerad och kommenterad utgåva av Riksantikvarieämbetets undersökningar inför dämningarna i Björkvattsdalen i Tärna i Västerbottens län under 1960-talet.

Birger Ekerlid har tidigare givit ut sju böcker med anknytning till Jämtland och Västerbottens fjällvärld.