Bläddra

Mänsklig touch – Digital litteracitet inom vård och omsorg

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Mänsklig touch – Digital litteracitet inom vård och omsorg

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Vård- och omsorgssektorn står inför betydande utmaningar, såväl demografiskt som kompetensmässigt. Både vi och vårt sätt att arbeta behöver utvecklas för att klara uppdraget i framtiden. Nya lösningar behövs och en nyckel är att utnyttja den digitala tekniken. För att göra det krävs det att du och dina medarbetare har en god digital litteracitet. Mänsklig TOUCH utgår från övertygelsen att digital utveckling börjar med behoven hos dem vi finns till för och hos personalen, som varje dag arbetar med att höja livskvaliteten för vård- och omsorgstagare. Oavsett vad vi just idag tycker om den digitala tekniken så behöver vi alla lära oss att dra nytta av den för att fortsätta skapa välfärd – och främja en mer hållbar arbetsmiljö. Boken vänder sig till alla som arbetar inom vård- och omsorgssektorn. Som ett ytterligare kunskapsstöd i digitaliseringsprocessen finns en e-kurs med samma namn.