Bläddra

Matrikel för Skara Trivial Schola [1749–1809]

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Matrikel för Skara Trivial Schola [1749–1809]

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Det är med stor glädje som Matrikeln för Skara trivialskola 1749–1809 nu kan utges. Det ligger ett långt och mödosamt arkivarbete bakom och arbetet har ibland varit ett detektivarbete där källor och uppgifter fått spåras fram ur de mest underliga sammanhang. Vet. med. Dr. HC., Per-Ola Räf har verkligen lyckats i sitt forskande och spårande. Det är många års mödosamma forskningar bakom dessa volymers framtagande. Stort tack för detta! Utgåvan blir ett bra komplement till Elis Erlandsson utgivna Skara Högre Allm. Läroverks Lärjungar 1826–1869 och 1870–1910 samt Album Gymnasii Scarensis 1795–1821. För den som läser matriklarnas uppgifter – inte bara som en uppräkning av namn och personuppgifter – utan bakom dessa ser människor med unika livsöden blir förstås gripen av de detaljer som växer fram. Födelseplats, föräldrar, faderns yrke, skolgång och sedan vart personen tar vägen i sin livsvandring. Nio procent har inte kunnat identifieras av de ungefär 2635 eleverna. Hur kunde dessa förvinna bort? Vilken livsväg blev deras? Matrikelns rad som innehåller döduppgifter om eleven, ibland också dödsorsak är alltid gripande att läsa. Också denne elev var en gång en glad skolgosse som lekte med sina kamrater och inhämtade kunskap i Skara trivialskola*. Minnet av honom liksom av alla de andra finns nu genom uppgifterna i denna matrikel. Johnny Hagberg Ordförande i Föreningen för Västgötalitte