Bläddra

Metafysik & mening

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Metafysik & mening

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Michael Dummett (född 1925) är även av sina motståndare vanligen erkänd som den mest betydelsefulla av Englands nu verksamma filosofer. Han var professor i Oxford 1979-92, men bröt tidigt med den s.k. Oxfordfilosofin. Hos Dummett är det själva begreppet mening som står i centrum (inte meningen hos vardagsspråkliga uttryck som hos Oxfordfilosofin). En grundtanke hos Dummett är att ett språks funktion bestäms av dess meningsteori; en teori som språkanvändarna normalt inte själva har formulerat explicit, men som filosofin har som uppgift att komma underfund med för att på så sätt förstå vad mening är för något. En annan grundtanke hos Dummett är att metafysiska tvister kan avgöras utifrån en sådan förståelse. Han har därvid starkt ifrågasatt den realistiska position som annars varit förhärskande inom den analytiska filosofin. I volymen Metafysik och mening har sex kända texter av Dummett samlats.