Bläddra

När Konfucius kom till FN : Peng Chun Chang och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

När Konfucius kom till FN : Peng Chun Chang och FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

Kategorier: Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
FN-FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA rättigheterna är en av världens mest kända och översatta dokument. Eleanor Roosevelt som var ordförande för den grupp som skrev dokumentet 1948 kallade det för ett nytt Magna Charta för mänskligheten. Hon hade rätt i sin förutsägelse om dokumentets betydelse. I dagens värld finns det inget annat dokument som kan göra anspråk på en liknande ställning i världssamfundet. Ofta har Eleanor Roosevelt och den franske juristen René Cassin lyfts fram som FN-förklaringens främsta författare, men det var dock en kollektiv skapelse där flera personer var inblandade på skilda sätt. En av de mest betydelsefulla författarna var den kinesiske diplomaten och filosofen Peng Chun Chang (1892-1957) som har uppmärksammats mer och mer under senare år. De specifika egenskaper som idag förknippas med FN-förklaringen hade också sitt upphov hos just Chang. Under flera decennier var emellertid Changs stora insatser förbisedda och negligerade. Chang var en typisk renässansmänniska med många strängar på sin lyra. Han var bland annat lärare, forskare, rektor, författare till skådespel, diplomat och politiker. Chang var en sann kosmopolit och han var starkt involverad i kulturförmedling mellan väst och öst. Hans liv var ytterst dramatiskt, vilket också avspeglade sig i hans intellektuella och politiska arbete. Denna bok är den första boken om Peng Chun Chang som presenterar och analyserar hans betydelse för FN-förklaringen. Genom tillgång till ett nytt informationsmaterial kastas nytt ljus på Changs liv och hans arbete med en av världshistoriens viktigaste dokument. Hans Ingvar Roth är professor i mänskliga rättigheter vid Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier vid Stockholms universitet. Han är docent och teol. dr i etik från Lunds universitet och har en Master of Letters examen i filosofi från Oxford University. Bland hans tidigare böcker kan nämnas Är religion en mänsklig rättighet?(2012) och Mångfaldens gränser(2010).