Bläddra

Nyfiken på fåglar : Axplock ur dagböcker under 65 år

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Nyfiken på fåglar : Axplock ur dagböcker under 65 år

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid
Köp här

Kan det finnas ett bättre och mera spännande fritidsintresse än att vara ornitolog alltså att titta på fåglar? Något som man kan börja med i mycket unga år och fortsätta med under hela livet. Något som man kan utöva i stort sett när som helst och var som helst. Man kan vara ensam eller tillsammans med andra. Man kan vara ute eller inne, sitta i bil, på tåg, i båt, ja till och med i flygplan.

Här berättar Anders Bjärvall i text och bild om hur medryckande och omväxlande det här intresset kan vara. Vi får följa med över hela landet, möta brednäbbad simsnäppa på den skånska sydkusten, rödstrupiga piplärkor norr om Torne träsk, kungsörnar i de västligaste jämtlandsfjällen och vitkindade gäss på öarna öster om Gotland. Vi får också följa med på upplevelser under några utlandsresor ett möte under en dag med 24 exemplar av en fågelart där hela världspopulationen då var precis dubbelt så stor och ett annat möte på nära håll med en art som man då aldrig hade hittat ett bo av.

Om du själv är ornitolog kommer du att känna igen dig, nicka instämmande och minnas egna händelser när du läser om olika upplevelser i boken. Om du nyligen har börjat intressera dig för fåglar kommer du att få en massa inspiration att fortsätta. Och om du som aldrig har intresserat dig för fåglar av någon anledning skulle få tag på boken och börjat läsa skulle du nog börja fundera på om inte det här skulle kunna vara en fin hobby också för dig.

Anders Bjärvall disputerade 1972 i zoologi på beteenden hos gräsanden. Han arbetade sedan på Naturvårdsverket i huvudsak med frågor som rörde stora rovdjur och har varit guide åt många grupper med svenska turister framför allt i Afrika.