Bläddra

Ord & Äventyr Läsebok åk 2B, Hemligheten

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Ord & Äventyr Läsebok åk 2B, Hemligheten

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk-, läs-, och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer.

I Ord & Äventyr för årskurs 2 ingår:
• Läsebok i två nivåer
• Arbetsbok med språklära och varierade läs- och skrivuppgifter på olika nivåer.
• Lärarpaket med lärarhandledning, digitalt lärarstöd och digital träning för eleverna.

I Hemligheten får vi möta Ville och Dima som en regnig eftermiddag hittar en liten rund och mystisk grej i parken. På den blanka ytan står ett enda ord ingraverat: Hemligheten.
Vad är det de har hittat? Och vad är det som är så hemligt?
Nyfikna börjar Ville och Dima att söka efter svar. Sökandet leder dem till något de aldrig hade kunnat föreställa sig.

Läseboken för åk 2, Hemligheten är ett spännande och vardagsnära äventyr tillsammans med vännerna Ville och Dima. Den finns i två nivåer för att kunna möta varje elev och individualisera elevers olika avkodningsnivå. De två nivåerna innehåller samma berättelse, bilder och sidindelning men textmängd och svårighetsgrad skiljer dem åt.

Ord & Äventyr Läseboken 2B passar elever som läser med flyt och förståelse samt för högläsning med tillhörande text- och bildsamtal där eleverna får en gemensam läsupplevelse. Här får eleverna även möta beskrivande, instruerande och förklarande text, sångtext, brev, dagbok och sms. Varje uppslag har en bild som ger ledtrådar till innehållet i texten.

Ord & Äventyr i korthet:
• En gemensam äventyrlig varm berättelse i två nivåer som väcker lust till läsning
• Uppgifter på flera nivåer utifrån språk-, läs- och skrivinlärningen och berättelsen
• Lärarstöd med planeringar, digitala genomgångar och det du behöver för gemensamt och enskilt läsande och skrivande samt strukturerade samtal
• Stöd och inspiration kring hur du kan individanpassa och arbeta med kooperativt lärande
• Lättanvänd digital färdighetsträning för eleverna

Författare till Ord & Äventyr 2 Hemligheten är Katarina Genar.
Katarina Genar är en populär barnboksförfattare som är känd för sina spännande böcker.
Hon har i många år varit verksam som skollogoped. Som barnboksförfattare anlitas hon av skolor för att inspirera elever till läsning och skrivning.