Bläddra

Oxfordkvartetten : hur Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley och Iris Murdoch förändrade moralfilosofin

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Oxfordkvartetten : hur Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Mary Midgley och Iris Murdoch förändrade moralfilosofin

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Köp här

"Lipscomb har åstadkommit ett lysande stycke person- och intellektuell historia, känslig och fint skriven.” / Thomas Nagel, New York University, i "London Review of Books".

En bohemisk romanförfattare och andlig sökare, en sträng katolsk konvertitet och sjubarnsmor, en ateist av privilegierad börd och en hemmafru som först i sextioårsåldern skrev den första av sina sexton böcker.

De fyra huvudpersonerna i Benjamin J. B. Lipscombs filosofi- och kulturhistoriska gruppbiografi Oxfordkvartetten kunde mycket väl ha varit hämtad ur en roman av Iris Murdoch, romanförfattaren bland dem. De övriga, Elizabeth Anscombe, Philippa Foot och Mary Midgley, höll sig enbart till filosofisk verksamhet, men var inte mindre färgstarka och egensinniga för det.

De här fyra kvinnorna lärde känna varandra som studenter vid Oxforduniversitet på 1940-talet och förenades både av en nära (men inte alltid okomplicerad) vänskap och av sin strävan att etablera sig som filosofer i en mansdominerad akademisk miljö. På kuppen kom de att förändra efterkrigstidens moralfilosofiska diskussion i den anglosaxiska världen.

Lipscomb – som själv är verksam som filosof – låter oss följa kvartettmedlemmarnas personliga och filosofiska vedermödor genom årtiondena. De fyra ville hitta en väg tillbaka till etiken efter att den tonangivande filosofin hade förklarat moraliska omdömen vara helt subjektiva, blott uttryck för gillanden och ogillanden Det är, hävdade de, möjligt att seriöst resonera om vad som är gott och rätt, om moraliska dygder och hur vi bör leva vår liv

Benjamin J. B. Lipscomb är professor i filosofi och föreståndare för Honors Program vid Houghton College.