Bläddra

Paintings

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer
Köp här

Paintings

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Konstformer Målarkonst Särskilda konstnärer
Köp här
I Lisa D Manners bildvärld sker allting oavbrutet och samtidigt. Berättelsen viker runt hörn och fortsätter in i nästa bild. Brytpunkten mellan inomhus och utomhus, dröm och verklighet, upphör att existera. Detaljer som möbler och arkitektoniska element länkas ihop och breder ut sig i ett nätverk av stadsplaner och byggnadskonstruktioner. Drömmens logik, där tid och rum tillåts mötas, fogar samman de skilda formernas delar till en helhet. Även hennes eget måleri underkastas denna logik då konsthistoriska referenser blandas med vår egen tids strukturer, då personliga upplevelser kommer till uttryck i form av det allmänna. Lisa D Manner (f 1979) utexaminerades från konsthögskolan i Umeå 2007. Hon bor och arbetar i Malmö.