Bläddra

Pedagogiska bilder : inspiration till pedagoger och nyfikna föräldrar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Pedagogiska bilder : inspiration till pedagoger och nyfikna föräldrar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Pedagogiska bilder vill med sina 54 texter och bilder ge inspiration och nya perspektiv i det dagliga arbetet i skolan.

Den berör teman som föräldrasamverkan, barn och ungdomars behov av ledning och framgångsrika förhållningssätt i den mångfasetterade värld som "arbetsplatsen skolan" är. Den riktar sig till såväl förskola som skola och gymnasium.

I slutet av boken finns frågeställningar som går att använda som utgångspunkt för viktiga samtal i arbetslag, på utbildningar eller föräldramöten.

Författarna till Pedagogiska bilder är familjeterapeuter och sedan många år verksamma i skolan. De har mött flera tusen pedagoger i handledning, utbildningar och föreläsningar. Deras har hämtat inspiration från bl a Jesper Juul och Ben Furman.

"Detta är en bok som verkligen behövs. Pedagogiska bilder hjälper pedagoger och föräldrar att tänka kring hur man bygger konstruktiva relationer och hjälps åt för barnens bästa."
fil dr John Steinberg
författare, fd rektor och universitetslektor