Bläddra

Peregrinatio medica: Svenska medicinares studieresor i Europa 1600–1800

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Peregrinatio medica: Svenska medicinares studieresor i Europa 1600–1800

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här
Många svenska studenter har genom århundradena gjort studieresor till andra länder och tillbringat kortare eller längre perioder vid olika europeiska lärosäten. Frågan är om det har funnits någon annan grupp av studenter för vilka utlandsvistelserna varit lika avgörande som för medicinarna under 1600- och 1700-talet?

Bo S. Lindbergs nya bok är den första som tar ett samlat grepp om de svenska medicinarnas studieresor fram till sekelskiftet 1800. Varför reste man? Vart reste man? Vilka nya kunskaper och färdigheter förde man med sig tillbaka till hemlandet? Det är några av frågorna som Lindberg besvarar.

Boken innehåller presentationer av de olika lärosätena som besöktes av svenska studenter samt korta biografier över studenterna själva. Där möter allt från sedermera berömda professorer till i dag bortglömda läkare på landsorten. Lindberg visar att även många av de senare haft nog så intressanta livsöden som förtjänar att lyftas fram ur glömskan.

Bo S. Lindberg är pensionerad överläkare och författare till ett flertal medicinhistoriska artiklar och böcker, bland annat Anders Fredrik Regnell: Läkare, botanist och donator (2011), Salomon Eberhard Henschen: En biografi (2013), Inte vid helt sunda vätskor: Gustav Vasa och hans söner ur ett medicinhistoriskt perspektiv (2017) och Kirurgernas historia: Om badare, barberare och fältskärer (2017).