Bläddra

Praktisk kristendom

Köp här

Praktisk kristendom

Köp här
I denna bok utmanas vi till ett aktivt liv med tron som säker bas. Jakobs brev i Nya Testamentet är ett brev med tydlighet och samtidigt mycket värme. Det är ett brev med ett vackert språk fyllt av klara direktiv. Kristen tro ska levas, tron dör utan att få komma fram genom gärningar. Jakob uppmanar inte till att skapa sin egen rättfärdighet eller en självpåtagen religion. Men han vill att kristen tro ska vara praktisk och vardagligt angelägen. Daniel Alm lyfter fram visdom från Jakobsbrevet och förankrar dessa i utmaningar för vår tids kristna. Parallellt med bibelförklaringarna får vi följa pastor Peter i sin vardag genom ett novell­avsnitt i inledningen av varje kapitel. Det finns också samtalsfrågor med möjlighet till enskild tillämpning eller att använda i grupp.