Bläddra

Psalmernas väg : kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik
Köp här

Psalmernas väg : kommentarer till text och musik i Den svenska psalmboken. Band 1

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Musik Musik: stilar och genrer Religion och tro Religiös och sakral musik
Köp här
Behovet av ett kommentarverk av detta slag har sedan länge påtalats av forskare, av präster och musiker och av enskilda för fördjupad kunskap och förståelse av psalmerna. Kommentarerna i Psalmernas väg inleds med en beskrivning av respektive psalms tillkomst och historia kompletterad med en tolkning av psalmens text. I musikkommentarerna placeras psalmernas melodier och sättningar in i sitt musikhistoriska och kulturella sammanhang. Huvudförfattare är Per Olof Nisser, TD, f.d. domprost i Linköping, ledare för projektet, Inger Selander, FD, docent i litteraturvetenskap och Hans Bernskiöld, FD, musikforskare. Detta första band behandlar psalmerna 1–204. Efterföljande band kommer att ta upp psalmerna 205–325, varmed den för flera kyrkor och samfund gemensamma psalmboksdelen blir behandlad, samt psalmerna 326–700, motsvarande Svenska kyrkans samfundsegna del av psalmboken.