Bläddra

Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Rösträttens århundrade : kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Mellan 1918 och 1922 infördes allmän och lika rösträtt i Sverige. När riksdagen inleder sitt hundraårsfirande av rösträtten i december 2018 utkommer denna populärvetenskapliga forskarantologi med texter av statsvetare, historiker, ekonomhistoriker, medieforskare, genusvetare och konstvetare. I tre delar, om bakgrunden, utvecklingen under 1900-talet och framtiden, berättar författarna om processerna som ledde fram till riksdagsbesluten, om människorna som arbetade med rösträttsfrågan och om vilka utmaningar demokratin står inför i dag. Utgiven i samarbete med Riksbankens Jubileumsfond.

Innehåll: 

Förord      9

Svensk tidslinje: Rösträttens århundrade viktiga årtal      12  

Ulrika Holgersson & Lena Wängnerud: Kampen, utvecklingen och fortsättningen för demokratin. En inledning       17    

I. KAMPEN  

Christina Florin: Visioner, rörelser och rösträtt. En resa i tiden      29  

Magnus Olofsson: Frihet med förhinder. Demonstrationer i Sverige 18491921      65  

Maria Carlgren & Linda Fagerström: Rösträttens garderob. Kvinnor, kropp, kläder      85  

Ulrika Holgersson: Från tågresor till sociala medier. Rösträttens mediehistoria      103  

Åsa Karlsson Sjögren & Peter Lindström: Från väljare till valbara. Kvinnor och lokalpolitik ur ett långt tidsperspektiv      129  

Lars Berggren & Kjell Östberg: Reformism eller revolution? Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 191819       153  

Ulla Manns: Minnet av kvinnors rösträtt. Jubileer och aktivister formar historien      179    

II. UTVECKLINGEN  

Lena Wängnerud: Att gå och rösta. Valdeltagande och social representation efter rösträttens införande      197  

Annika Berg, Martin Ericsson & Fia Sundevall: Rösträtt för alla? Begränsningar i rösträtten efter 1921      219  

Emma Severinsson: Att ta vara på friheten. Populärkulturella föreställningar om rösträttens betydelse      241  

Camilla Norrbin: I politikens innersta rum. De första kvinnorna i riksdagen      261  

Kirsti Niskanen: Gästspel i politikens hjärta. Karin Kocks ministertid 194749       277  

Josefin Rönnbäck: Från rösträtt till ökad kvinnorepresentation. Kvinnors strategier i den andra demokratiseringsprocessen       285  

Drude Dahlerup & Lenita Freidenvall: Vägen till varannan damernas. Grindvakter, kvotering och representation       305      

Nicklas Håkansson, Bengt Johansson & Orla Vigsø: Ojämställda bilder. Kvinnor och män på svenska valaffischer      327    

III. FRAMTIDEN  

Helena Stensöta & Lena Wängnerud: Kvinnor, män och makt. Politikens innehåll och positioner      349  

Marie Demker & Henrik Ekengren Oscarsson: Nya, gamla och nygamla skiljelinjer. Partisystem och samhällskontrakt då och nu      369  

Jonas Tallberg & Göran von Sydow: EU-medlemskapet och EU:s framtid. En ytterligare arena för demokratin       387  

Staffan I. Lindberg & Jan Teorell: Demokratins utveckling i världen. Tendenser under och efter rösträttens århundrade      415  

Internationell tidslinje: Årtal för införande av allmän rösträtt      438

Kvinnlig rösträtt den första motionen och riksdagsdebatten       440