Bläddra

Sågad skog för välstånd : den svenska sågverksindustrins historia 1850-2010

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Sågad skog för välstånd : den svenska sågverksindustrins historia 1850-2010

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Industrialismen och industrihistoria Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Texterna i antologin speglar utvecklingen inom flera områden. I centrum står sågverkens växlande öden genom decennierna, både de expansiva perioderna och åren med lågkonjunktur då lagren växte. Här visas den förskjutning av industrins tyngdpunkt som skedde när den försköts söderut från landets norra delar.
Den tekniska utvecklingen kan här följas från de vattendrivna sågarna fram till dagens högt uppdrivna automatisering. Trävarornas väg ut på marknaden följs, särskilt exporten. Produktutvecklingens betydelse tas även upp. Också arbetskraftens villkor behandlas, bl.a. livet i sågverkssamhällena. Detta spegla även i artikeln om arbetarna i skönlitteraturen.