Bläddra

Seendet som inte vet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här

Seendet som inte vet

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här
Zenarbetet är inte sökande efter trygghet, skönhet och inspiration eller ett sätt att ge uttryck för sig själv. Det är ett ifrågasättande av alla band och beroendeförhållanden, deras orsaker och verkningar. Det är att på egen hand komma underund med om frihet från band överhuvudtaget är möjlig... Zenarbetet på meditationsmattan och i det dagliga livet innebär att man blottlägger detta ständigt återupprepade förlopp. Att fullständigt se in i dess djupaste ursprung är befrielse från det... Människan kan vakna upp till sanningen - odelbarheten, klarheten, helheten och medkänslan i seende och handlande... I uppvaknandet till livets odelbarhet och helhet försvinner vreden, begäret och sorgen... Bara i det klara oförmedlade seendet är frigörelse möjlig från den tvångströja som begrepp, åsikter, fördomar, fruktan, övertygelser och vidskeplighet innebär...