Bläddra

Skjutsbol uti Stavnäs socken : en gårds- och släkthistorisk berättelse

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi

Skjutsbol uti Stavnäs socken : en gårds- och släkthistorisk berättelse

Kategorier: Familjehistoria och släktforskning Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Skjutsbol är en liten värmländsk by, ett hemman i Stavnäs socken. Där har människor bott och verkat i sekler.
I denna skrift har vi, med hjälp av modern släktforskning, velat ge en bild av hemmanets framväxt samt försökt återskapa bakgrund, ägarlängd och ägarförhållanden till hemmanets alla fastigheter, både nuvarande och tidigare. Vi börjar berättelsen genom att presentera hemmanets hemvist; Stavnäs socken i Arvika kommun.
I Skjutsbol växte Karl-Axel Engström, född 1915, upp under 1920- och 1930-talen. Efter sin pensionering samlade han ihop sina barndomsminnen på kasettband och minneslappar. Dessa minnen bidrar nu i boken med att ge viktiga perspektiv som kompletterar forskningens ibland lite torra fakta.
Boken tillägnas alla med rötter i eller intresse för Skjutsbol uti Stavnäs socken.