Bläddra

Slå rot i förvandlingen. Gunnel Vallquists liv och livshållning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Slå rot i förvandlingen. Gunnel Vallquists liv och livshållning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare
Köp här

Författaren, översättaren och akademiledamoten Gunnel Vallquist (1918–2016) gjorde sig ett namn i offentligheten dels som översättare av Marcel Prousts På spaning efter den tid som flytt – ett arbete som tog henne mer än trettio år – och dels som essäist och debattör i kyrkliga frågor. Hon satte tidigt upp stränga prin­ciper för bildning och livsföring, sökte sina andliga rötter i Frankrike, Italien och Ryssland när de svenska tankefållorna blev för trånga och förstod att det mest avgörande var att lära sig bejaka tillvarons paradoxer. ”Att gå in i motsägelsen, att vila i spänningspunkten, att slå rot i förvandlingen”, som hon skrev i betraktelsesamlingen Steg på vägen (1983).

 

I denna biografi följer Alva Dahl de litterära, teologiska och livspraktiska trådarna i en komplex människas liv och breddar därmed bilden av det svenska 1900-talets kulturliv.