Bläddra

Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder – Medborgarskap, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättn

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder – Medborgarskap, delaktighet och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättn

Kategorier: Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Boken ger en presentation av olika socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder. Sådana perspektiv fokuserar på, och ger en fördjupad förståelse för, de livsvillkor som många personer med funktionsnedsättning har. Det kan gälla boende, sysselsättning, transporter, kontakter med hälso- och sjukvården samt välfärdsmyndigheter med mera - kort sagt, att kunna leva som en fullvärdig medborgare. Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder bygger på en omfattande genomgång av tidigare forskning, intervjuer och material från myndigheter och organisationer. Socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder vänder sig till personer som studerar samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen, socialt arbete och vårdvetenskap samt personer som är yrkesverksamma eller föreningsaktiva inom funktionshindersområdet.