Bläddra

Spädbarnets psykologi

Köp här

Spädbarnets psykologi

Köp här

Föräldrar har alltid hävdat saker om sina nyfödda barn utan att experterna trott dem. Påstod en mamma att det nyfödda barnet kände igen hennes röst eller att det kunde härma henne, avfärdades det som nonsens. Det är först under senare år som experterna på allvar släppt tanken på det nyfödda barnets totala brist på erfarenheter och oförmåga att kommunicera med omvärlden.

Spädbarnets psykologi handlar om hur det nyfödda barnet är rustat för att möta omvärlden och om den snabba psykologiska utveckling som äger rum under det första halvåret efter födelsen.

Men utvecklingen börjar inte vid födelsen. Boken handlar också om fostrets psykologiska utveckling före födelsen. Vad uppfattar fostret av omvärlden? Påverkas det av mammans sinnestillstånd? Har det förmåga till inlärning?

Slutligen handlar boken om föräldrarnas, såväl mammans som pappans reaktioner på graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod, om möjligheter och problem i samband med föräldraskapet.

Denna nya utgåva har utökats med den allra senaste kunskapen inom området. Slutligen har en presentation av samtliga författare tillkommit.

Boken kan användas inom utbildning och fortbildning av barnskötare, förskollärare, socionomer, sjuksköterskor och psykologer samt inte minst läsas av vanliga föräldrar.

Ny reviderad utgåva