Bläddra

Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov

Specialpedagogik och funktionsvariationer : att möta barn och unga med funktionsnedsättningar i en utvecklande miljö

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Specialpedagogik och funktionsvariationer är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv. Boken ger rikligt med återkoppling till den pedagogiska praktiken samt tillgång till förklaringsmodeller för att möta elevernas behov och skapa en inkluderande lärmiljö.

Nytt i denna reviderade utgåva är att innehållet uppdaterats utifrån aktuell forskning och lagstiftning samt styrdokument. Termer och begrepp har moderniserats och genom fler konkreta exempel och diskussionsfrågor har boken blivit än mer praktiknära.

Boken ger en gemensam kunskapsgrund och ett bra underlag för att bemöta frågor kring funktionsvariationer. Den vänder sig till blivande och verksamma lärare inom alla skolformer, liksom till speciallärare och specialpedagoger, skolledare och elevhälsoteam.