Bläddra

Spengler i Sverige : den svenska receptionen av Oswald Spenglers teser om världshistorien och Västerlandets undergång

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Spengler i Sverige : den svenska receptionen av Oswald Spenglers teser om världshistorien och Västerlandets undergång

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Den tyske filosofen Oswald Spengler utgav åren 1918 och 1922 de båda delarna av sitt stora arbete Der Untergang des Abendlandes (Västerlandets undergång). Spengler framlade i detta verk sin syn på världshistorien och Västerlandets framtid. För honom gestaltade sig världshistorien som ett panorama av åtta stora, så att säga likaberättigade kulturer, alla underkastade samma utvecklingsprocess födelse, ungdom, mognad, nedgång, avtynande, död. Endast en av dessa kulturer var nu reellt levande, den västerländska. Också den skulle efter ett obestämt antal århundraden komma att dela samma öde som de övriga. Spengler var inte främmande för att nya kulturer kunde uppstå. Hans arbete utvecklade sig till en stor bokhandelsframgång och blev mycket omskrivet och debatterat. Det började snart också att uppmärksammas utanför Tyskland, även i Sverige. I denna bok undersöks hur Untergang och också andra arbeten av Spengler mottagits i Sverige och också det svenskspråkiga Finland, från 1920-talets början fram till våra dagar. Undersökningens material är hämtat från sådana vetenskapliga arbeten där Spengler uppmärksammats och från artiklar i tidskrifter och dagspressen. Många av Sveriges mest kända litteraturbedömare och kulturpersonligheter är här representerade. Även Spenglers inverkan på svensk skönlitteratur och svenskt arkitekturteoretiskt tänkande tas upp i boken. Författaren James Cavallie är docent i historia vid Uppsala universitet och har tidigare varit sektionschef i Riksarkivet. Till hans föregående produktion hör bland annat böckerna Ludendorff och Kapp i Sverige (1993, tysk utgåva 1995) och Habers Nobelpris (2004).