Bläddra

Spöken i Östergötland

Kategorier: Folkliga föreställningar och kontroversiell kunskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Spöken i Östergötland

Kategorier: Folkliga föreställningar och kontroversiell kunskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Johan Birath från Boxholm är en mångsysslare med intresse för såväl gamla tider som dagens samhälle. Till vardags är han grundskollärare i historia, religionskunskap, samhällskunskap och geografi vid Stenbockskolan på orten, och han undervisar dessutom i bland annat lokalhistoria vid den kommunala vuxenutbildningen. Johan är dessutom kommunpolitiker, ofta anlitad föreläsare och debattör. Hans främsta fritidsintresse är källforskning i lokala händelser och traditioner inom historia, religionshistoria och folktro. Ett arbete som bland annat har resulterat i de båda dokumentärromanerna Mordet i Mjölby och Mordet vid Stjärnesand, som båda utkom under år 2003 och fick ett mycket positivt mottagande. Under samma år arbetade Johan med att samla in nya och gamla spökhistorier och gengångarföreställningar från Östergötland. Detta arbete, som har gjorts möjligt tack vare efterlysningar i såväl radio, tv och press, har resulterat i denna bok, som är ett försök att samla det mesta i gengångarväg som stått att finna inom länets gränser. En hel del historier har naturligtvis redan förekommit i andra tryckta verk, men författaren har även letat i våra olika folkminnesarkiv och fått en hel del berättelser från människor runt om i länet eller med anknytning till Östergötland. Boken gör inte anspråk på att vara en fullständig kartläggning av gengångarfenomen i länet, men målsättningen – att ha med något från alla delar av Östergötland – har infriats. Det är författarens förhoppning att läsaren ska finna att denna sammanställning ger en intressant och stimulerande bild av folktron förr och nu och samtidigt att de olika berättelserna ska resultera i såväl rysningar av obehag som okontrollerade fnissningar här och där.