Bläddra

Stora etikettboken

Köp här

Stora etikettboken

Köp här

Stora Etikettboken - Hyfs, umgängeskonst och ytlig bildning, är Magdalena Ribbings största och mest heltäckande bok om stil och etikett. Hon ger naturligtvis svar på hur man bör uppträda, hälsa, klä sig, duka, skåla, sitta och stå, men ger också en kulturhistorisk bakgrund till varför våra regler ser ut som de gör, vilken historisk bakgrund de har och hur de ser ut i andra länder. En ytlig bildningsbok och en outtömlig källa till samtalsämnen.Stora etikettboken är illustrerad av Stina Wirsén.