Bläddra

Stroke – och cerebrovaskulär sjukdom

Kategorier: Medicin och omvårdnad

Stroke – och cerebrovaskulär sjukdom

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige och den vanligaste somatiska orsaken till funktionsnedsättning hos vuxna, och därmed en av våra allvarligaste folksjukdomar. Denna bok ger en bred översikt över epidemiologi, anatomisk och fysiologisk bakgrund, profylax, farmakologiska och interventionella behandlingsstrategier och prognos vid stroke och cerebrovaskulär sjukdom.
I denna andra upplaga har materialet angående strokesjukdomens olika komplikationer och rehabilitering efter stroke fördjupats. Nya kapitel om primärprevention, TIA, dissektioner, ovanliga stroketyper, emotionella reaktioner, kognitiv vaskulär svikt samt bilkörning efter stroke har tillkommit. Uppdaterade och utförliga beskrivningar ges av behandlingsformer, prevention, trombolys, interventionell kateterbehandling, endovaskulär stentning samt öppen kirurgi.
Boken riktar sig till alla som är inblandade i behandling och vård av strokepatienter, i första hand specialister inom den öppna och slutna vården, men även till dem som handlägger dessa patienter mer sällan eller är under utbildning.