Bläddra

Svensk litterär modernism : en stridsstudie

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

Svensk litterär modernism : en stridsstudie

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här
Föreställningen om hur modernismen kom till uttryck i svensk litteratur ligger fast sedan ett halvsekel. Pär Lagerkvist skall ha varit pionjärgestalten och Karl Vennberg, Erik Lindegren och de övriga fyrtiotalisterna genombrottsmännen. I en undersökning som för långt utanför både Sveriges och litteraturens gränser ifrågasätter Peter Luthersson denna koagulerade uppfattning. Skeendet här hemma ställs i relief mot skeendet på kontinenten. Och det som äger rum inom litteraturen sätts i samband med det som äger rum i de andra konstarterna och inte minst inom politiken. En stridsstudie kallar Peter Luthersson sin bok dels för att han söker strid med schablonen, dels för att han riktar in sig på händelser och handlingar vid modernismens stridslinjer, där manifesterade skillnader i attityd och viljeinriktning.