Bläddra

Svenskt Patristiskt Bibliotek 7: Mariologi

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Köp här

Svenskt Patristiskt Bibliotek 7: Mariologi

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Teologi
Köp här
Svenskt Patristiskt Bibliotek speglar genom översättning av texter ur olika genrer hela bredden i den patristiska och fornkyrkliga traditionen. Denna volym VII innehåller mariologiska texter. Vi kan här följa hur tidiga kristna författare, i öster såväl som i väster, tänkte kring jungfru Maria och hennes roll i frälsningsverket. Urvalet representerar ett flertal litterära genrer och vill belysa såväl den dogmatiska som den liturgiska utvecklingen fram till tidig medeltid. Redaktör för den här volymen är Tord Fornberg.