Bläddra

Sveriges Guldmynt 1512-2020

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Livsstil, hobby och fritid Mynt, medaljer och sedlar
Köp här

Sveriges Guldmynt 1512-2020

Kategorier: Antikviteter och samlarobjekt Livsstil, hobby och fritid Mynt, medaljer och sedlar
Köp här
SVERIGES GULDMYNT 1512-2020

För första gången någonsin publiceras boken över samtliga svenska guldmynt med värderingspriser och det hittills mest omfattande statistiska inventeringen. Boken omfattar drygt 450 sidor och trycks i färg.
Inventering - Statistik - Raritetsbeteckning - Värderingspriser
Katalogen baseras på ett omfattande statistiskt arbete där flera tusen auktonsförsäljningar under de senaste 30-40-åren gåtts igenom. Varje mynt har fått en raritetsbeteckning och i flertalet fall även en notering om antalet kända exemplar i privata samlingar. Värderingspriserna i katalogen baseras på auktionsnoteringar och priser i handeln. De flesta mynten har även noteringar om var och när och till vilket pris ett mynt sålts för på angiven auktion. Man får alltså en tydlig bild av det korrekta marknadsvärdet.
Tre språk - Svenska - Tyska - Engelska
Katalogen riktar sig till en bred publik, såväl i Sverige som till övriga världen. SVERIGES GULDMYNT innehåller en mängd numismatiska och historiska artiklar. Samtliga texter är skrivna på tre språk; Svenska, Tyska och Engelska.
Den mest omfattande variantbeskrivningen
Ett stort arbete har nedlagts på att dokumentera variationer i myntens utseenden som olika porträttstilar, omskriftvariationer mm. SVERIGES GULDMYNT innehåller rikligt med förstoringar och detaljbilder med förklarande texter.
SVERIGES GULDMYNT omfattar följande
- Rikssvenska guldmynt 1512-2020
- Sveriges besittningsmynt 1561-1878
- Fredrik I Hessen-kassel 1730-1751
- Ett urval kungliga guldmedaljer 1512 - 2020
- Statistik på försäljningar
- Auktionspriser
- Raritetsinventering
- Fördjupande artiklar kring utvalda mynt på Svenska, Tyska och Engelska
- Detaljförstoringar med förklarande text
- Myntmästare, Myntgravörer, Myntorter, Kort historik
- 450 sidor i färg
- Bokbunden
- Författare Roberto Delzanno
- Utgivare Roberto Delzanno