Bläddra

The Message: Bibeln

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här

The Message: Bibeln

Kategorier: Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Köp här

Bibeln och inte minst Nya testamentet skrevs på ett språk som låg mycket nära vardagsspråket. Det var anpassat efter vardagssituationer inte för det formella språket som talades i historiska dokument. Det är skrivet med rytm och med ett idiomatiskt grepp som gör att det liknar det språk som vi talar med våra vänner, skriver brev eller diskuterar politik.

The Message är en bibelöversättning med parafrasens signum som försöker att levandegöra Bibelns urgamla språkvärld för den moderna människan. Den försöker att på ett fascinerande och annorlunda sätt hitta fram till den uttrycksfulla, mustiga nyansen av Gamla testamentets hebreiska och Nya testamentets grekiska. Den har under flera årtionden sedan den först kom ut i början på 1980-talet gjort sig känd som en av de mest intressanta och uppskattade bibelöversättningarna. Sedan tidigare finns Nya testamentet, Psaltaren och vishetslitteraturen översatt och utgett på svenska. Nu kommer hela Bibeln utgiven på svenska.

Felix Larsson är översättare och har till sin hjälp haft teologisk expertis i form av Mikael Tellbe och Patrik Wahlund för Nya testamentet och Lennart Boström för Gamla testamentet. Språklig stilist för hela projekt har varit Maria Store.

Eugene Peterson föddes i Kanada och professor emeritus i teologi. Han undervisade unga teologer i hebreiska och nytestamentlig grekiska i många år innan han blev församlingspastor. Han avled 2018. I sitt församlingsarbete började han arbeta med den moderna bibelöversättningen The Message.  Efter 30 år tog den form som en klar bibelöversättning. Den har efter det spridits över hela den engelskspråkiga världen. Och nu är hela bibeln översatt till svenska.