Bläddra

Things Change Anyway

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Köp här

Things Change Anyway

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Köp här
Konstnärsboken Things Change Anyway är ett samarbete mellan den icke-binära, trans* konstnären MC Coble och konst-/fotohistorikern Louise Wolthers om olika typer av metamorfoser i livet, kroppen, relationer och naturen. Boken består framför allt av fotografier från parets unika bildarkiv, som kompletteras med fem essäer av Wolthers och samt tolv montageteckningar av Coble. Things Change Anyway visar hur fotografering, utväxling av blickar och att se på bilder är konstanter i parets professionella och privata liv. De utvalda fotografierna, som sträcker sig över ett decennium och presenteras i radikal, icke-linjär redigering, är råa, autentiska och ocensurerade. En del fotografier dokumenterar Cobles pågående könstransition inklusive kirurgi, svåra möten med den svenska sjukvården och skilda sätt att läka. Ett annat tema är Wolthers utmaningar med klimakteriet och hur paret åldras tillsammans. Här finns även landskapsbilder som skildrar en sorts samexistens med naturen samt stilleben och ögonblicksbilder från vardagliga rutiner – med all dess sårbarhet, ofullkomlighet och förgänglighet. Bildsträngarna vävs samman för att bilda ett dynamiskt montage över tid och rum som speglar hur förändring, queer släktskap och icke-mänsklig anknytning kan se ut. Genom flödet av bilder återfinns fem essäer av Wolthers, med titlarna Re-enacting Representation, Connected by Blood and other Substances, Mirroring Bodies, Queering Landscapes och Pictures Never Taken. Dessa förenar och kontextualiserar enstaka bilder med en bredare fotohistoria och queer/trans*-teori, och erbjuder därmed nya, tvärvetenskapliga perspektiv på fotografi från nyare, progressiv forskning om visualitet, genus och sexualitet. Invävt i bildberättelsen är även ett antal teckningar av Coble. Liksom den övergripande fotografiska layouten är teckningarna också baserade på metoder för spridning och montage, till exempel förenas encyklopediska detaljer om djur och natur med citat från sociala plattformar och appropriationer från populärkulturen. Teckningarna resulterar i mönster som bildar en visuell, icke-linjär dagbok och syntetiserar olika upplevelser och temporaliteter – av erfarenheter från depression och livet under covid, av att sättas på paus av systemet och av sätt att förändras samt att återta sin handlingskraft. Den rikt illustrerade boken är en sampublikation mellan det svenska förlaget Breadfield Press och det danska förlaget * [asterisk]. Den är tryckt på Narayana Press med stöd av Ny Carlsbergsstiftelsen.