Bläddra

Tid & Otid : krönika från åren efter kriget

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Tid & Otid : krönika från åren efter kriget

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Krönika - Svenska metamorfoser från åren efter kriget handlar om vår efterkrigstid. Avbildningen av folkhemmet, neutraliteten, rättsstaten, behöver kanske metamorfosens hjälp för att bli förstådda. Eller komikens. Komik är enligt författarna till denna krönika av svensk efterkrigstid kanske det exaktaste berättarsättet. Den komiska litografin tecknar tiden utan önsketänkande, det vill säga vanvördigt, vilket sanningen brukar fordra. Leif Zetterling, som gjort samtliga illustrationer I boken, är konstnär, grafisk formgivare, illustratör och bokstavstecknare. Anders Ehnmark är författare, journalist och filosofie hedersdoktor vid Götebogs Universitet.