Bläddra

Törneman och modernismen

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Köp här

Törneman och modernismen

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Särskilda konstnärer
Köp här
Axel Törneman (1880 1925) var aktiv som konstnär mitt under den moderna konstens genombrott. Trots sin relativt korta levnad hann han både uppleva och vara en del av de dramatiska kulturella skiften som präglade 1900-talets början. Med Törneman som portalfigur kartlägger denna antologi de tidiga konst- och idéströmningar som idag samlas under begreppet modernism. I hans måleri finns nämligen viktiga nycklar till förståelsen av modernismens utveckling i såväl Sverige som Europa. Genom att växla mellan den biografiska närläsningen och det större, internationella sammanhanget blir Törnemans liv och verk ett sätt att koppla samman modernismens mångbott-nade rötter. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Svante Helmbaek Tirén.