Bläddra

Undran och förundran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här

Undran och förundran

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Köp här
Undran och förundran är en samling personligt hållna texter med författarens reflektioner över företeelser i stort och smått,som väckt hennes undran och förundran under livets gång. Karin Hedner rör sig från uteserveringarna på Lunds kullerstensbelagda gator, längs med Domkyrkans unika stenväggar till sin personliga sfär, där hennes penna stämningsfullt skildrar kärlek, längtan, sorg, relationen till Gud och ensamheten under pandemin.
Somliga undringar får ett svar, inför andra får förundran sista ordet. Boken inbjuder läsaren till egen begrundan av livets villkor, specifika glädjeämnen och svårigheter och allmänna obegriplighet.