Bläddra

Uppdrag Militär

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Uppdrag Militär

Kategorier: Krig och försvar Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Svenska militärer – vad gör de egentligen? Få utomstående har insyn i militär verksamhet. Det är ett förhållande denna bok syftat till att ändra på. I de tre föregående Uppdragsböckerna har militärer med egna ord beskrivit vad de gör, när de gör de som de tränats för. Vilka uppdrag ska hanteras? Vad möter dem, och vilka utmaningar ställs de inför? Hur ser det yrkeskunnande ut som härbärgerar både förmågan att bruka dödligt våld men också förmågan att skapa relationer, förtroende och samarbete? I den här boken bidrar elva olika forskare utifrån skiftande perspektiv, med sina reflektioner över militär yrkespraktik, dess möjligheter och dess utmaningar.