Bläddra

Utvecklingspsykologi : Från foster till vuxen

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Utvecklingspsykologi : Från foster till vuxen

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Hur går det till när en människa utvecklas från ett litet embryo till en vuxen individ?

För att i utvecklingspsykologisk mening förstå en enskild människa måste vi sätta oss in i vad barnet har med sig i livet (det genetiska arvet), hur ålder och mognad påverkas av barnets sociala och ekonomiska bakgrund, dess relationer till föräldrarna och vilka relationer föräldrarna har till den sociala omgivningen. Det "färdiga" resultatet av upplevelser och beteende är således beroende av ett samspel mellan många olika faktorer.

Här får vi en instruktiv och översiktlig framställning, utan allt för många facktermer och snåriga eller detaljerade resonemang. Författarna knyter an till den praktiska verkligheten, med fallbeskrivningar, aktuella exempel och fördjupningar av särskilda problem i temarutor.

Boken följer en grov åldersindelning: fosterutvecklingen, spädbarnsåren, förskoleåren, skolåren och ungdomsåren. Varje åldersavsnitt är i sin tur uppdelat i olika aspekter av utvecklingen: fysisk, kognitiv och socio-emotionell.

Det har blivit allt vanligare med en helhetssyn på människans utveckling. Därför behövs det flera kompletterande perspektiv för att förstå vad som händer. Det skiljer den här boken från andra kursböcker, som utgår från enbart en teori.

Ett annat syfte med boken är att överbrygga klyftan mellan teori och praktik, en viktig del i den moderna utvecklingspsykologin. Här presenters också aktuell kunskap och nya forskningsrön, vad man vet och inte vet om barns utveckling. Slutligen beskrivs barns och ungdomars utveckling som den formas av verkligheten i dagens Sverige.

Målgrupper: Utbildningar och skolor som är inriktade på arbete med barn och tonåringar, t.ex. förskollärare, fritidspedagoger, fritids- och ungdomsledare, vårdpersonal, grund- och gymnasieskollärare, socialpedagoger, musik-, drama-, bild- och idrottslärare, psykologi- och pedagogikutbildning på grundnivå på universiteten. Samt inte minst föräldrar och andra som har kontakt med barn och ungdomar.


Philip Hwang är professor i psykologi vid Göteborgs universitet. Björn Nilsson är forskare och lärare i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. Båda har mångårig erfarenhet av undervisning i utvecklingspsykolgi för olika utbildningar, och de skrivit flera böcker om bl.a. utveckling och relationer.