Smakprov.se | På bokens sida

Katolsk katekes för det apostoliska vikariatet i Sverige : med biskopligt godkännande

av , utgiven av: BoD

Handling

I den av Svenska Katolska Akademien utgivna serien Svenska katolska klassiker i faksimil publiceras äldre särskilt värdefulla och eftersökta svenska katolska skrifter som sedan länge varit ur tryck. Nytrycken är kompletta och läsliga, men bygger på skannade förlagor, varför diverse onöjaktigheter i trycket kan förekomma.

Kommentarer

/* */