Bläddra

+46 del 2 Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

+46 del 2 Lärarhandledning

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
+46 är landsnumret till Sverige. Det är också namnet på ett modernt, kommunikativt och samhällsorienterande grundmaterial för vuxna invandrare. För att bättre svara mot de mål som ställs i kursplanen för sfi 2002 har +46 genomgått en genomgripande

Läs mer
+ 46 är landsnumret till Sverige. Det är också namnet på ett modernt, kommunikativt och samhällsorienterande grundmaterial för vuxna invandrare. +46 stödjer ett arbetssätt där eleverna arbetar mer självständigt och undersökande och där de själva får ta ökat ansvar för sin inlärning. Alla böckerna med namnet +46 har samma upplägg. Kapitlen är uppbyggda kring ett samhällsorienterande tema. Den gemensamma basen i varje kapitel ges via ett rikt bildmaterial, korta dialoger och texter. I varje kapitel finns också "Vad-ska-de-göra?"-texter, där eleverna själva får diskutera sig fram till lösningar på olika problem. "Lär-att-lära-sidor" möjliggör för eleven att bli medveten om sin egen inlärning. Kapitlen följs av uttals-, hör- och skrivövningar och avslutas med utvärderingen "Kan du det här?" Varje bok avslutas med ett fristående grammatikavsnitt med tydliga uppställningar och övningsuppgifter.
+46 2 kurs B
Startar på nybörjarnivå och täcker hela kurs 2 B. Den har delvis samma innehåll som +46 del 1, men allt material är uppfräschat och det har tillkommit en hel del nya texter. Övningsdelarna är betydligt mer omfattande. Introduktionskapitlet följs av fyra kapitel om konsumtion, sjuk- och friskvård, boende samt arbete.
+46 2 kurs B består av:
• Allt-i-ett-bok inkl. elev-cd med alla uttals- och hörövningar
• +Texter 2 B – lärar-cd med de flesta texterna inlästa. Innehåller även de populära Almatexterna.
• +Lärare – lärarhandledning till 2 kurs B och C.
+46 2 kurs C
Tar vid på den nivå där +46 2 kurs B slutar och når upp till slutnivå för kurs C. Introduktionskapitlet behandlar geografi, familj och relationer och syftar till att eleverna ska lära känna varandra. Därefter följer fyra kapitel om fritid, utbildning, arbete samt demokrati.
+46 2 kurs C består av:
• Allt-i-ett-bok inkl. elev-cd med alla uttals- och hörövningar
+Texter 2 C – lärar-cd med de flesta texterna inlästa. Innehåller även de populära Almatexterna. Innehåller 2 cd-skivor.
• +Lärare – lärarhandledning till 2 kurs B och C.
+46 3 kurs C
Avsedd för de elever som börjar sin Sfi-utbildning i kurs 3C. Boken består av sju kapitel: ett introduktionskapitel samt avsnitt om att gå och handla, att gå till doktorn, boende, fritidsaktiviteter, studier och arbetsliv. +46 3 kurs C består av:
• Allt-i-ett-bok inkl. elev-cd med alla uttals- och hörövningar
• +Texter 3 C – lärar-cd med de flesta texterna inlästa.
• +Lärare – lärarhandledning till 3 kurs C.
+Texter
+Texter är samlingsnamnet för de lärar-cd-skivor som finns för respektive bok. På dessa finns böckernas alla texter och dialoger inlästa. Innehåller även de populära Almatexterna.
+Lärare
+Lärare är samlingsnamnet på de olika lärarhandledningarna med tips och idéer som finns för respektive bok. Till varje kapitel i +46-böckerna finns förslag till främst muntliga övningar. På cd-skivan som är sampackad med +Lärare finner du kopieringsunderlag som läraren själv kan anpassa efter de studerande. De olika övningarna som presenteras i +Lärare visar på hur man praktiskt kan bearbeta bokens texter och bilder. De kan också fungera som en påminnelse om övningar man brukar göra.
+Verb
Kerstin Fredholm
En verblista där man kan repetera och lära in 1110 svenska verbböjningar.
+46 3 kurs D utkommer ht -05.
Till dess använder du Del 2 efter 3 kurs C.