Bläddra

Aktivitetskort Motorik & rörelse

Aktivitetskort Motorik & rörelse

Köp här
Aktivitetskort Motorik & rörelse

Aktivitetskort Motorik & rörelse innehåller 48 olika övningar och är tänkta att underlätta det dagliga rörelsebehovet hos barn. Övningarna är uppdelade i kategorierna Bolla, Balansera och Hoppa och ordnade i svårighetsgrad.

På ena sidan kortet finns en tydlig bild och text som beskriver vad barnet ska göra. På den andra sidan visas hur många gånger övningen ska göras.

Övningarna kan barnet utföra på egen hand när det kryper i kroppen. Det behövs inte mer plats än att det går att snurra ett hopprep.

Kategorierna är utvalda för att också lägga grund för utomhusleken. Efter att ha arbetat sig igenom övningarna kan alla barn vara med och bolla och hoppa!

Med hjälp av motorikkorten får barnet röra på sig, ha en rolig stund och samtidigt träna koordination, balans och avståndsbedömning vilket innebär att barnet får en växande tilltro till sin egen förmåga.