Bläddra

Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget. Ds 2017:34

Kategorier: Juridik
Köp här

Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget. Ds 2017:34

Kategorier: Juridik
Köp här
Förslaget innebär ändringar i sametingslagen (1992:1433). Förslagen rör bestämmelser som reglerar förfarandet vid val till Sametinget. Bland annat innebär det att de som har rösträtt till Sametinget också ska vara valbar till Sametinget. Det innebär att kravet på svenskt medborgarskap för att få kandidera till Sametinget tas bort.