Bläddra

Cascade 3 Elev-cd åk 8 (5-pack)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Cascade 3 Elev-cd åk 8 (5-pack)

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Franskundervisning som utgår från eleverna

Cascade visar eleverna hur det franska språket används bland annat i mejl, tidningsartiklar, faktatexter och sånger. Ett kapitel innehåller texter och övningar på flera nivåer, vilket hjälper dig att individualisera arbetet i klassrummet. Eleverna kan jobba enskilt, i par eller i grupp.

Allt-i-ett-bok Cascade 1

Nybörjarboken för åk 6 är en allt-i-ett-bok som eleverna skriver i.

Textbok Cascade 2, 3, 4

Textböckerna innehåller texter av olika slag samt muntliga övningar. Längst bak finns minigrammatik och alfabetiska ordlistor. Cascade 2 fungerar dels som nybörjarbok i åk 7 men även som repetition för elever som börjat med franska i åk 6.

Övningsbok Cahier 2, 3, 4

Övningsböckerna, cahiers, innehåller många typer av uppgifter med färdighetsfokus. I varje kapitel finns det flera hörövningar. Eleven skriver i övningsböckerna som säljs i 5-pack.

Cascade Grammaire 2, 3, 4

I Cascade Grammaire finns skriftliga självgående övningar som tränar den grammatik som presenterats i Cascade. Facit finns längst bak i varje häfte.

Cascade digitalt

Extramaterial med webbövningar och möjlighet repetera ord, fraser och grammatik finns under Extramaterial som du når via nok.se/extramaterial.

Inspelningar och hörövningar

På elev-cd:n, som säljs i 5-pack, finns flertalet texter och hörövningar inspelade. På lärarens cd-skivor finns samtliga texter, hörövningar samt sånger.

Lärarböckerna

Lärarböckerna innehåller metodiska tips, kopieringsunderlag med extra grammatikövningar och prov i åk 8 och 9.