Bläddra

Einblicke 1 Lärarbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Einblicke 1 Lärarbok

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Steg 3-5
Einblicke är ett läromedel i fortsättningstyska för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Läs mer
Einblicke 1 och 2 är mycket uppskattade för sina texter. I läromedlet finns många autentiska texter av eller med ungdomar för ungdomar. Tanken är att eleverna ska möta språket genom ett innehåll som ligger mycket nära deras egen vardag. Eleverna får t.ex. lära känna Sverigebilden i dessa länder, oftast förmedlad av ungdomar som i olika sammanhang vistats i vårt land.
Varje text åtföljs av frågor, diskussionsuppgifter och ett antal varierade övningstyper kring ett eller ett par grammatiska moment.
Grammatikinlärningen utgår ifrån ett antal mönsterexempel. Sedan följer olika typer av skriftliga övningar, kommunikativa övningar och hörövningar.
Lärarböckerna innehåller, förutom förslag till lektionsplanering med metodiska tips och idéer, rikligt med repetitionsuppgifter av grammatik och ordförråd, extratexter, diagnostiska prov, slutprov samt ett antal fördjupningsavsnitt.