Bläddra

Femma, sexa – det kommer en häxa

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Femma, sexa – det kommer en häxa

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Femma, sexa - det kommer en häxa

Praktisk matematik i förskolan

Femma, sexa det kommer en häxa gör matematiken i förskolan både rolig och lärorik. Du får exempel på vad praktisk matematik i förskolan kan vara.

I bokens första del presenteras huvudområdena i Tal, mätning och form med tonvikt på taluppfattning, geometrisk förståelse, språkförståelse och problemlösning. I bokens andra del finns en samling aktiviteter som kan bidra till barnens matematikutveckling. Aktiviteterna är olika slags lekar, sånger och spel som passar in i förskolans vardag. Många av dem kan med fördel utföras utomhus, så att barnen får springa runt och röra på sig.

Varje aktivitet presenteras överskådligt på en sida under rubrikerna: Ämnesfokus (d.v.s. vilket matematiskt begrepp övar vi med den här aktiviteten), Material, Gör så här och Praktiska tips. Längst bak i boken finns en litteraturlista för den som vill läsa mer om matematik i förskolan


"Förskolan ska utveckla barnens förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp"
LPFÖ 98