Bläddra

Försök med matematik Lärarbok

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Försök med matematik Lärarbok

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Försök med Matematik ger läraren många förslag till praktiska övningar om hur man gör en matematiklektion mer undersökande och laborativ! Allt med en anknytning till NO.

Läs mer
Här kan eleverna arbeta tematiskt och tillämpa sina matematiska kunskaper. Några av undersökningarna är tänkta att göras utomhus. Det behövs inget dyrt material, utan det mesta är enkelt att få tag på som t.ex. petflaskor, ballonger, tandpetare, kikärter o.s.v.
Boken är indelad i följande kapitel
- Antal och sortering
- Längd, bredd och höjd
- Omkrets, area och vinklar
- Volym
- Massa och krafter
- Tid och hastighet
- Temperatur
Förutom experiment och matnyttiga lärarsidor finns det korta idéhistoriska texter, hemexperiment, materiallistor och extra kopieringblad.

Om författarna
Läromedelsförfattaren Hans Persson är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre elever. Han är också verksam som utbildare och fortbildare av lärare, både i Sverige och utomlands, och har belönats med NE:s Kunskapspris för "en exceptionellt mångsidig och inspirerande lärargärning" och Lärkanpriset för sin "unika förmåga att med vardagsnära experiment och inspirerande texter sprida kunskaper och självförtroende för de naturvetenskapliga ämnena och matematikämnet bland elever och lärare."