Bläddra

Get in Shape! 1 Lärar-cd

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Get in Shape! 1 Lärar-cd

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Repeterar de första årens engelska

Materialet kan användas fritt mellan årskurserna. Varje bok innehåller kapitel enligt samma tydliga mönster:

Texten presenteras i en tecknad serie med pratbubblor Ordlista Ord- och frasträning Hör- och läsförståelse Dialogträning Ett grammatiskt moment åt gången.

Till varje bok finns en cd-skiva med inlästa texter, ordlistor och hörövningar. Samma material, men i mp3-format, medföljer lärarhandledningarna som säljs som nedladdningsbara pdf:er. Dessa innehåller även metodiska tips, en mängd kopieringsunderlag samt facit.