Bläddra

Gissa uttrycket! (10-pack) – Tryckt – Sfi

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Gissa uttrycket! (10-pack) – Tryckt – Sfi

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Gissa uttrycket! behandlar centrala svenska idiom och bygger på aktuell andraspråksforskning och teorin om de s.k. gissningsstrategier vi använder oss av när vi lär oss nya ord eller uttryck. Det innebär enkelt uttryckt att vi utifrån en kontext i hög grad har möjlighet att gissa oss fram till vad ett ord eller uttryck betyder. Processen ingår i en implicit inlärningsmetod och möjliggör en betydligt snabbare utveckling av ordförrådet samt en fördjupad förståelse av svenska idiom.
Läromedlet Gissa uttrycket! har som fokus att bl.a. medvetandegöra och träna eleven i att hitta ledträdar i form av nyckelord i texten som stärker förmågan till framgångsrika gissningar av specifika idioms betydelse i samband med textläsning.
Materialet består av ett häfte på 56 sidor som säljs i 10-pack samt diagnos och sluttest som kopieringsunderlag.
Målgrupp: Elever i svenska som andraspråk på lite mer avancerad nivå inom grund- och gymnasieskolan samt elever i svenska med behov av en fördjupning av ordkunskapen.

Gissa-serien
Gissa-serien är övningshäften som bygger på andraspråksforskningen och teorin om gissningsstrategierna. Den innebär att vårt ordförråd i hög grad utvecklas genom en kontinuerlig process där vi via omgivande kontext gissar oss fram till vad ett ord betyder.

Gissa ordet! – behandlar det allmänna ordförrådet (mindre frekventa vardagsord)
Gissa uttrycket! – behandlar centrala svenska idiom
Gissa begreppet! – behandlar ämnesrelaterade begrepp inom SO

Arbetshäftena vänder sig till elever i svenska och svenska som andraspråk inom grundskolans senare del och gymnasieskolan samt komvux/sfi.